Statsforvaltningerne

En artikel fra 4 mats 2015  politiken omkring det pres statsforaltningerne er præget af i perioden, og fortsat er præget af anno 2015.

Det er dog næppe et tilfælde at afdelingen i Ringsted nævnes, da der herfra - på baggrund af mine erfaringer - underpræsteres betydeligt i forhold til den sagsbehandling der er nødvendigt i enhver sag. Sagsbehandlerne møder ikke altid op forberedt. De ved ofte intet andet end hvad der siges ved mødet.

De afgørelser man får stillet i udsigt inden møder kommer ikke, og klager man over en afgørelse, så ryger den tilsyneladende i automat-pilot tilstand videre til ankestyrelsen uden genbehandling og med dertil hørende ventetid på op til 6 måneder, hvorefter skaden som regl er sket uanset om ankestyrelsen gør noget ved sagen.


Løsningen for Ringstedafdelingen er helt enkelt at ansætte kvalificeret personale og fyre dem der ikke gør arbejdet ordenligt. Indtil dette er sket vil fejlbehandlingen af sagerne skabe yderligere problemer for alle parter i en selvforstærkende ond spiral.