Hjem

Denne hjemmeside er tænkt som en tidskapsel for perioden 2008 til 2015 og hvor det centrale er 3 forhold, samt hvorledes de er viklet ind i hinanden.


1.En samværssag, der gør sig bemærket ved ikke at være usædvanlig, men alligevel være det på samme tid.

2.En præst, som efter min opfattelse er usædvanlig.

3.En advokat, der brutalt og meningsløst blev myrdet i fogedretten i København.


Der kunne for så vidt også være flere punkter der kan fremhæves, såsom 3 psykologer i samme sag har fået kritik af psykolognævnet.


Siden kan benyttes til forskning og debat, ligesom der på siden vil blive præsenteret en modificeret model for PAS (parental alienation syndrome) på baggrund af de generelle erfaringer i perioden. Siden er ikke kommerierciel.


Der er lagt en række domme, artikler og dokumenter der er essentielle i sagen under fanebladet "om". Disse understøtter beskrivelserne og reflektionerne i de forskellige perioder. Der er tale om delmægnder af det samlede materiale til eksemplificering. Sagen fylder aktuelt ca 8000 sider sammenlagt.


Der henvises ligeledes til samme faneblad for yderligere beskrivelse af forbehold og formål med hjemmesiden.


Hjemmesiden vil løbende blive opdateret, og er senest opdateret den 19-11-2016 med omstændighederne for TV2's program og inddragelsen af denne sag og saugstedsagen i programmet sendt den 17-11-2016 på TV2.


Nendestående  i venstre side er afgørelse fra Processbevillingsnævnet, som blev modtaget af undertegnede nøjagtigt samtidigt med at Advokat Anders Lindholt blev skudt i fogedretten. Som det bemærkes er der intet usædvanligt i afgørelsen omkring bopæl og forældremyndighed, hvilket er fundamentet for denne tidskapsel præsenteret her. Til højre for dette er sag nr 25 fra familiestyrelsens sagsamling udtaget sammen med børns vilkår som særlige sager i forhold revisionen af forældreansvarsloven i 2012. Hentet her: https://ast.dk/filer/.../bilag_til_evaluering_af_foraeldreansvarsloven.pdf

I denne sammenhæng er sagen altså speciel og er indgået direkte som element for politikkerne og øvrige parter som informationsgrundlag.

Jeg skal understrege at udlægningen af informationerne i sagen, sådan som som de er forelagt i familiestyrelsens sagsgennemgang, er i bedste fald tvivlsomt som grundlag til at tegne et ordentligt og revisende billed.

Koblingen mellem Sidsel Lyster og Anders Lindholt ses eksempelvis her (http://modkraft.dk/artikel/stalking-er-et-samfundsproblem), hvor Præsten udtrykker en eller anden form for forståelse/grad af legitimering samt behov for at proklamere og udbrede dette budskab ved at påberåbe sig formildende omstændigheder for at Anders Lindhold tilrettelagt, kalkuleret og brutalt mejes ned på jobbet:


"Et nyt eksempel på, at formildende omstændigheder ikke træder i kraft, når systemet svigter, er Saugsted-sagen, hvor en morfar fik landets hårdeste dom for drab uden hensyntagen til, at han var dybt traumatiseret og forsøgte at redde sin datter og sit barnebarn fra svigersønnens og advokatens voldsomme psykiske terror."


Morfaderen (Sausted) har begrundet mordet med at ingen ville savne Anders Lindholt. Et udsagn den ekstremt fyldte kirke ved bisættelsen næppe vidner om.


Forholdet beskrevet ovenfor aktualiseres i perioden af Susanne Staun, der henviser til følgende side (http://www.b.dk/kommentarer/trusler-mod-skilsmisseadvokater) fra egen twitter profil, tilsyneladende som en form for promovering af egen bog ved legitimering/aktualisering af de kvinders påstande, som lægges til grund for hendes bog "velkommen til mit mareridt".


Et centralt uddrag af bloggen på Berlingske der henvises til, knytter Susanne Staun sammen med Anders Lindholt. Dette kan ses i lyset af det personangreb og den udhægning i det offentlige rum, som Anders Lindholt samtidigt udsættes for af Sidsel Lyster.

Anders Lindholt var advokat i samværssagen beskrevet på denne side med Sidsel Lyster som modparten, og udstilles nu som et rygte af Sidsel Lyster at han udøvede "voldsom psykisk terror" i Saugstedsagen og et dertilhørende krav om strafnedsættelse - som det retfærdige udfald af en dom i sagen. Dette suppleres med kærlige tankter til Jørgen Sausted på facebook i forbindelse med drabet Anders Lindholt og dennes behandling ved højesteret. Det er et interessant empatisk vakum, at Sidsel Lyster med den folkekirkelige præste-baggrund kun ser sig selv på facebook-skrivelsen med fremlæggelser af lykønskninger og ikke de 3 svært traumatiserede børn og en tilsvarende hustru Anders Lindholt efterlader sig. Dertil skal Anders Lindholt også lige i døden have en frisk beskyldning om at hun blev "forfulgt døgnet rundt", sådan som eksempelvis jeg har fået det (se injuriedom) og Foreningen Far også har fået fra samme skuffe. Sidsel Lyster iscenesættelse af sig selv som Linda Saugsted langt hen ad vejen er iøjnefaldende og man kan stille spørgsmålet, om disse adfærdstendenser er en naturlig for en præst.

Dertil kommer at Jørgen Saugsted var diagnostiseret nacissistisk (http://www.b.dk/kronikker/efterskrift-for-et-overlagt-mord), hvilket Præsten Sidsel Lyster i de senere år har brugt meget energi på at fortælle, at hun tager afstand fra og "screener" ud af sit netværk for "voldsramte" psykopat/narcissist ofre, der forfølges. Der kan i det konkre tilfælde tales for, at Sidsel Lyster med støtten til Jørgen Saugsted smider det sidste af fåreklæderne, så man kan se ulven.

Anders Lindholt var/er både forfulgt af en mand diagnostiseret med narcissistiske træk og voldsramt med Præsten Sidsel Lyster som støtteparti for gerningsmanden.


Højesteret stadfæstede byret og landsrettens livstidsdom over morderen Jørgen Saugsted bl.a. med den begrundelse, at Anders Lindholt blev dræbt mens han udførte sit erhverv. Domstolene fandt ikke skyggen af rimelighed i Sidsel Lysters påstande, som de er fremført her.


Metodisk og sammenfattende vinklet kan det opfattes således, at Susanne Staun mener denne metodiske hetz af Sidsel Lyster overfor Anders Lindholt er det karakteristiske for den psykopatiske mands adfærd, der ifølge Susanne Staun terroriserer kvinden i hendes bog.


Der skal i øvrigt henvises til injurie og bagvaskelsesdommene Sidsel Lyster har fået, samt den selvstændige gennemgang af Susanne Staun og Sidsel Lysters fælles forhold og samarbejde ved fanebladet "2015". Anders Lindholt førte sagerne, der fik Sidsel Lyster dømt.