Kendelse Psykolognævnet - Mette Brinck

Nedenstående er uddrag af kendelsen fra Psykolognævnet vedrørende Autoriseret Psykolog Mette Brinck