Om

Det skal understreges, at denne hjemmeside er tænkt som en tidskapsel for perioden 2008 til 2015 og hvor det centrale er 3 forhold, samt hvorledes de er viklet ind i hinanden.


1.En samværssag, der gør sig bemærket ved ikke at være usædvanlig, men alligevel være det på samme tid.

2.En præst, som efter min opfattelse er usædvanlig.

3.En advokat, der brutalt og meningsløst blev myrdet i fogedretten i København.


Der kunne for så vidt også være flere punkter der kan fremhæves, såsom hele 3 psykologer i samme sag har fået kritik af psykolognævnet.


FAKTA:

1.Hjemmesiden bygger på min opfattelse af forløb og mine oplevelser af andre og omstændigheder.

2.Jeg har ikke oprettet denne hjemmeside og indlagt hele eller dele af dokumenter hér, med det formål at krænke de omtalte.

3.Det er min opfattelse at jeg er berettiget til at ytre mig gennem hjemmesiden som følge af min grundlovssikrede ret til at ytre mig, jfr. grundlovens § 77.

4.Det er herunder min opfattelse, at der ikke er hensyn, der kan begrunde, at min ytringsfrihed i henhold til grundlovens § 77 indskrænkes i forhold til de udtalelser jeg gør mig her, blandt andet fordi de ytringer, jeg fremkommer med, ikke krænker de omtalte, men tværtimod har en almen samfundsmæssig værdi.

5.Det er endvidere min opfattelse, at mine ytringer på ingen måde er omfattet af straffelovens § 264 d. For det første fordi jeg ikke uberettiget videregiver meddelelser. For det andet fordi der ikke er tale om private forhold. Sagen har i forvejen haft massiv omtale i medierne. Hjemmesiden repræsenterer mine tanker på kendt stof.


Vedrørende punkt 4 og 5 skal jeg henvise til følgende udsagn fra pressenævnet ”Pressenævnet finder, at sager om samvær og udsendelsernes tema om mødre, der går under jorden, har en klar almen interesse” fra http://www.pressenaevnet.dk/Default.aspx?M=News&ID=98&NewsID=7964

Moderen, der var præst i Tirstrup på det tidspunkt, indgår i udsendelsen som omtales af Pressenævnet. Det samme gør vores datter.


Jeg blev også interviewet til programmet, men dette blev ikke medtaget af ukendte årsager.