Anders Lindholt - processkrifter

Første processkrift jeg nogen sinde fik fra Anders Lindholts kontor. Ganske godt illustrerende for hans stil og sagens stilling på daværende tidspunkt, hvor Vivian Jørgensen kærede kendelse omkring fængslingen til højesteret.