Kendelse psykolognævnet - Niels Ole Døssing

Nedenstående er relevant uddrag af kendelse fra Psykolognævnet vedrørende Autoriseret Psykolog Niels Ole Døssing