Modediagnoser

Neuropsykolog Lise Ehlers tager eksempelvis i politiken fat på et tabubelagt - men ikke irelevant - emne, som også kan havne i mange samværssager.


http://politiken.dk/debat/kroniken/ECE53663/modediagnoser/


"Alt for mange danskere - fortrinsvis kvinder - lever med en identitet som syg. Det er dyrt og umyndiggørende."


"De fleste behandlere oplever, at mennesker, der siger de er syge, også føler sig syge og hurtigt får en sygeadfærd. Deres totale tilstand opleves som kropslig sygdom, skønt baggrunden udmærket kan være alvorlige eksistentielle problemer. At opleve sig syg og blive defineret som syg betyder en ny identitet med tilhørende rolle."


Altså: Den ene af parterne udråber sig selv som syg, og dygtiggører sig i symptomerne i en sådan grad at det optages som en del af identiteten, og således at det er anvendeligt eksempelvis overfor modparten i en samværssag i form af eksempelvis diagnoser som depression eller post tramatisk stress foresaget af modparten via eksempevis (udokumenteret) psykisk vold. Eksemplet nedenunder går på tilknytningen til arbejdsmarkedet og økonmi, men kan for så vidt i samme omfang og på samme måde overføres til en samværssag, der kan gå hånd i hånd med en sygemelding og derved økonomisk kompensation mens sagen verserer.


"Der er en uudtalt enighed mellem 'patient' og mange læger om at omformulere kulturelle og sociale belastninger til den helt rigtige diagnose. Folk er mere end villige til at modtage lægernes diagnosetilbud, ja ofte kræver de en diagnose. Ellers kan der nemlig ikke fortsat udbetales sygedagpenge. Det er derfor en helt nødvendig sygdomsdiagnose, patienten går efter. Er lægen uvillig til at stille en diagnose, eller foreslår han/hun, at det drejer sig om noget så simpelt som overanstrengelse, så opsøger man blot en anden og mere forstående læge. Ofte sendes patienten til vurdering hos mange forskellige specialister, inden der er én, som foreslår en af de såkaldte modediagnoser. Disse diagnoser udgør et stort samfundsøkonomisk problem, både i form af helbredsmæssige udredninger og langvarige sygemeldinger og førtidspension. "